Jaarlijkse BHV herhalingscursus

November 2017

BHV herhalingscursus

 

Wij vinden het belangrijk dat onze werknemers goed zijn opgeleid om optimale gastvrijheid en veiligheid te kunnen bieden. Daarom worden zij regelmatig bijgeschoold en volgen zij cursussen op diverse gebieden. Een van de cursussen die zij jaarlijks volgen is de Bedrijfshulpverlening (BHV) cursus. In deze cursus wordt de kennis t.a.v. EHBO en hoe te handelen bij ongevallen en ongelukken weer opgefrist.

Praktijkgerichte cursus
Afgelopen dinsdag 7 november vond er wederom een praktijkgerichte herhalingscursus plaats voor al onze medewerkers. In deze cursus werd uiteraard aandacht besteedt aan EHBO. Onderwerpen zoals reanimatie en het de werking van een AED apparaat kwamen aan bod. Maar ook onderwerpen zoals het misbruik van genotsmiddelen, zoals drugs en alcohol. Er werden tips gegeven om misbruik te herkennen en hoe men moet omgaan met de negatieve gevolgen van misbruik.

Daarnaast werd toegelicht hoe te handelen bij brand en hoe gevolgen hiervan kunnen worden beperkt. En hoe men op een rustige manier een (bedrijfs)pand evacueert en wanneer alarmdiensten moeten worden ingeschakeld. Het was een leerzame avond en de reacties waren zeer positief. Al onze beveiligings-medewerkers zijn wederom geslaagd voor het BHV herhalingscertificaat.